Waarom een onderzoeksprotocol?

Wetenschap of politiek

Bij beleidsontwikkeling door de overheid spelen soms vele belangen een rol. Het onderscheid tussen politieke wensen en objectieve waarden is daarbij vaak niet duidelijk. Om objectiviteit te waarborgen, is het noodzakelijk om wetenschappelijke instrumenten in te zetten bij het ontwerpen, implementeren, uitvoeren en evalueren van beleid.

Risico misbruik van wetenschap

Maar deze instrumenten kunnen ook zodanig worden ingezet, dat ze een bepaalde politieke keuze tegenhouden (onwil) dan wel doorzetten (doordrukken).

Met andere woorden: als niet vooraf duidelijk is waarom wetenschappelijk onderzoek ingezet wordt in een bepaalde fase van beleidsontwikeling, is er altijd het risico dat de resultaten van het onderzoek op een wijze gebruikt worden die niet objectief te verantwoorden is.

Onderzoeksprotocol ondersteunt wetenschapper en politicus

Als wetenschapper loop je daarbij het risicio om ongewild voor een politiek of ambtelijk karretje gespannen te worden. Als politicus neem je dan onverantwoorde beslissingen op een complex beleidsterrein.

Ik heb een aanzet tot een protocol gegeven. Afgeleid van diverse, gangbare onderzoeksmodellen wordt daarin beschreven welke vorm van onderzoek geschikt is in welk stadium van beleidsontwikkeling.

De informatie is inmiddels wat verouderd, maar m.i. nog steeds actueel. Het protocol is als voorbeeld uitgewerkt tot een checklist om zelf in te vullen

Meer informatie vindt u via het menu, boven aan deze pagina.
Ook is het originele artikel Naar een Model voor Evaluatie van Onderwijsbeleid (pdf) als download beschikbaar.

René Bestebreurtje
Meer informatie en advies: rene@bestebreurtje.eu

Download het oorspronkelijke artikel Naar een Model voor Evaluatie van Onderwijsbeleid (pdf)