Evaluatiemomenten tijdens grootschalige vernieuwingtrajecten

Politieke fase

Ontwikkelingsactiviteit

Evaluatieactiviteit

Vooronderzoeksfase

 1. Probleemanalyse
 2. formulering beleidsdoelen
 • Analyse in deelproblemen en formuleren doelstelingen

Ontwerp-Constructie-Test

 1. Formulering beleids-alternatieven (doel-middel-relaties)
 • Formulering beleidsalternatieven per deelprobleem

 1. Analyse beleids- alternatieven)
 • analyse oplossingen
 • analytische evaluatie

 1. Beleidskeuze tav uitwerking deeloplossingen
 • Voorstel tot serie deeloplossingen

 • Subsiediebesluit door betreffend Ministerie (deelproblemen)(ev. Experimentwet, dl. 1)
 • Uitvoering cyclus per deelprobleem(ontwerp-constructie-test)

 
 • revisie deelontwerpen
 • Rapportage aan Minister

Experimentfase

 • Vervolg- experiment-besluit Mininster: experimentwet
 • Ontwerp totaalpakket
 • Invoering totaalpakket op kleine schaal
 • experimentele evaluatie
 • effecten onderzoek kleine schaal
 • beperkte invoeringsevaluatie
 • Rapport effecten maatregels
 • Rapport invoeringsproblematiek
 • Advies: Go/No go

 1. Adviezen
 2. Wetsvoorstel kabinet
 3. Aanvaarding parlement

Implementatiefase

 1. Uitvoering
 • Totaalinvoering
 • Invoeringsevaluatie grote schaal
 • Eindevaluatie: korte termijn
 • Eindevaluatie: lange termijn

Download het oorspronkelijke artikel Naar een Model voor Evaluatie van Onderwijsbeleid (pdf)