Mindbody: pijn bestrijden - hoe doe je dat

Tot slot enkele aanbevelingen uit het boek van John Sarno.

  • Grijp steeds terug op de uitgangspunten zoals in de vorige pagina's beschreven.

  • Reflecteer iedere dag op je pijnklachten: Welke klachten heb ik en waarom die klachten. Praat vervolgens met jezelf om het op te lossen (zie hiervoor). Gebruik hiervoor eventueel je meditatietechniek als je die hebt.

  • Start rustig, maar vertrouw erop dat het helemaal goed komt. Ook al zijn de klachten nog maar iets minder en heb je nog steeds angst bij bepaalde fysieke inspanning: Inspanning kan geen kwaad, je lichaam kan het aan en op de duur verdwijnen de klachten helemaal. Blijf voor zolang dat nog niet het geval dagelijks bezig met je onbewuste te beïnvloeden met denken en mediteren.

  • Kennis is genezend.
    Voor sommigen is het inzicht in de drie uitgangspunten voldoende om te herstellen. Anderen zullen een tijd bezig zijn om het inzicht te versterken en met mediteren en bewust erover denken tot herstel te komen. Voor een aantal zal het nodig zijn om eerst een arts te bezoeken of aanvullende psychotherapie te hebben.