bestebreurtje.eu

Deze persoonlijke website gebruik ik voor enkele thema's waarvan me gebleken is, dat ze nog steeds regelmatig geraadpleegd worden. Op deze voorpagina beschrijf ik kort wat je hier vinden kunt. Voel je gerust vrij om er op te reageren.

René Bestebreurtje

Onderwijsvernieuwing: de geschiedenis herhaalt zich

In 1986 ontdekte ik dat het beleid van de minister van Onderwijs niet deed wat het zou moeten doen. 35 jaar later voeren we precies dezelfde discussie, weer met de termen 'verlengde brugklas', 'uitstel van het keuzemoment' en 'doorbreken van kansenongelijkheid'. Ik voel me daarom geroepen om terug te kijken hoe het toen ging en vooral om te waarschuwen om van het verleden te leren. Kijk bij het onderdeel 'Onderwijs'.

Opnamen De Klinkers

De Klinkers hebben enkele songs opgenomen. Luister naar het resultaat.

Onderzoeksprotocol
voor grootschalige veranderingsprocessen

Als eerste grote onderwerp op mijn website presenteer ik het onderzoeksprotocol grootschalige veranderingsprocessen.

Het is een checklist kan van te voren een rationele en wetenschappelijk correcte planning gemaakt worden: politiek beslist, professionals ontwikkelen en wetenschap evalueert. Het protocol is een integratie van de belangrijkste onderzoeksmodellen.

Gebruik van dit protocol waarborgt dat belangrijke veranderingen niet door politiek druk of verborgen agenda's te kort door de bocht ingevoerd worden.

Een globale versie van het protocol voor veranderingsprocessen staat op de website. Het onderliggende stappenplan, het eigenlijke protocol en enige uitleg vind je bij het onderdeel Protocol. Ga er eens kijken voor een eerste indruk. Desgewenst voorzie ik u graag van meer informatie.

Mindbody Prescription

Het lezen van het boek van John E. Sarno zorgde ervoor, dat ik een manier vond om pijn aan te pakken. Pijn kan zo prominent aanwezig zijn, dat het je afhoudt van andere dingen. Misschien kan de aanpak van John Sarno je dan helpen. Omdat zijn boek in het Engels is geschreven, heb ik zijn aanpak onder de titel "mindbody" kort beschreven.

René Bestebreurtje
Contactpagina
rene@bestebreurtje.eu